Subscribe via RSS Feed

Reed Nelson

Reed Nelson

Reed Nelson
PHÂN: Grand Masters, Nghiệp dư
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ:
TUỔI: 55
Quê hương: Santa Cruz
ĐẦU TỪ: Moraga, CA
YÊU THÍCH MOVE: Về phía trước
YÊU THÍCH SPOT: Waddell Creek
NĂM lướt ván: 41
Phương châm: Chạy xuống một giấc mơ