Subscribe via RSS Feed

Randy Kashino

Randy Kashino

 
Randy Kashino
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Not Sponsored. Ride Quatro and Sailworks gear
TUỔI: 57
Quê hương: Victoria, B.C., Canada
ĐẦU TỪ: Victoria, B.C., Canada
YÊU THÍCH MOVE: Carving 360
YÊU THÍCH SPOT: Nitinat, Kanaha, Sprecks, Trại giống, Jeri, Tarifa
NĂM lướt ván: 23
Phương châm: See You at the Beach!