Subscribe via RSS Feed

Ralph Moore

Ralph Moore

Ralph Moore
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hatteras
TÀI TRỢ: nill
TUỔI: 34
Quê hương: Greensboro, NC
ĐẦU TỪ: Chadbourn, NC
YÊU THÍCH MOVE: helitack
YÊU THÍCH SPOT: Frisco, NC
NĂM lướt ván: 5
Phương châm: Ai biết rõ nhất biết cách ít ông biết. (T.J.)