Subscribe via RSS Feed

Ralph Moore

Ralph Moore

Ralph Moore
DIVIZYON: Amatè
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Hatteras
Sponsors: nill
KI GEN LAJ: 34
Vil: Greensboro, NC
Originally KI SOTI NAN: Chadbourn, NC
FAVORITE MOVE: helitack
FAVORITE SPOT: Frisco, NC
ANE planch: 5
Deviz: He who knows best knows how little he knows. (T.J.)