Subscribe via RSS Feed

رالف مور

Ralph Moore

رالف مور
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: Hatteras
حامیان: nill
AGE: 34
HOMETOWN: گرینزبورو, NC
در اصل از: Chadbourn, NC
MOVE های مورد علاقه: helitack
SPOT های مورد علاقه: Frisco, NC
سال های WINDSURFING: 5
شعار: او که بهترین می داند می داند چقدر کوچک او می داند. (T.J.)