Subscribe via RSS Feed

Ralph Moore

Ralph Moore

Ralph Moore
ŞÖBƏSİ: Həvəskar
KAYITLI TƏDBİRLƏR: Hatteras
SPONSORLAR: nill
AGE: 34
Doğma: GREENSBORO, NC
Originally FROM: Chadbourn, NC
FAVORİ Move: helitack
FAVORİ SPOT: Frisco, NC
Rüzgar sörfü İL: 5
Deviz: Yaxşı bilən O bilir nə qədər az bilir. (T.J.)