Subscribe via RSS Feed

Phil Soltysiak

Phil Soltysiak

Philip Soltysiak
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: AWT Cape Hatteras
TÀI TRỢ: Sailworks, Mạn phải, Dakine, Sắp xếp hợp lý, Camaro, Makani vây
TUỔI: 25
Quê hương: Markham
ĐẦU TỪ: Markham
YÊU THÍCH MOVE: kono
YÊU THÍCH SPOT: Jericoacoara, Brazil
NĂM lướt ván: 15
Phương châm: Hãy vui vẻ.