Subscribe via RSS Feed

Karaolides พอล

Paul Karaolides

 
Karaolides พอล
หมวด: มือสมัครเล่น
กิจกรรมจดทะเบียน: คลาสสิกเมาอิ Makani
ผู้สนับสนุน: ภรรยาของผม & ธุรกิจของเธอ, การถ่ายภาพ Amorphia!
อายุ: 41
บ้านเกิด: ลีมาซอล, ไซปรัส
เดิมมาจาก: Famagusta, ไซปรัส
MOVE FAVORITE: Backloop (และทางอากาศ 360 ... ที่ฉันยังคงพยายามที่จะลงจอด!)
SPOT FAVORITE: Ho'okipa
ปีขึ้นไปวินเซิร์ฟ: 25 ปีที่ผ่านมา แต่มีลมบนบก & คลื่นน้อยที่สุด (ถ้าคุณสามารถเรียกพวกเขาว่า!) ในประเทศไซปรัส! ออกไปจากที่ 25 ปี, ประมาณหนึ่งปีในน้ำ!
คำขวัญ: คว้าโอกาสที่คุณจะได้รับทุกคน, ขณะที่คุณยังสามารถ.