Subscribe via RSS Feed

Patrick Getchis

Patrick Getchis

 
Patrick Getchis
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Gió lớn
TUỔI: 32
Quê hương: Hood River, Oregon
ĐẦU TỪ: New Jersey
YÊU THÍCH MOVE: Back loops and bat wings
YÊU THÍCH SPOT: Anywhere with wind and waves
NĂM lướt ván: 22
Phương châm: We got a code red situation!