Subscribe via RSS Feed

પેટ્રિક Getchis

Patrick Getchis

 
પેટ્રિક Getchis
ડિવિઝન: કલાપ્રેમી
રજીસ્ટર ઘટનાઓ: પિસ્તોલ નદી
પ્રાયોજકો: Big Winds
ઉંમર: 32
વતન: હુડ નદી, ઑરેગોન
મૂળ: New Jersey
પ્રિય ખસેડો: Back loops and bat wings
મનપસંદ સ્પોટ: Anywhere with wind and waves
WINDSURFING વર્ષ: 22
મુદ્રાલેખ: We got a code red situation!