Subscribe via RSS Feed

پاتریک Getchis

Patrick Getchis

 
پاتریک Getchis
بخش: اماتور
رویدادهای ثبت شده: رودخانه تپانچه
حامیان: باد بزرگ
AGE: 32
HOMETOWN: هود رودخانه, اورگان
در اصل از: نیوجرسی
MOVE های مورد علاقه: حلقه های برگشت و بال خفاش
SPOT های مورد علاقه: در هر نقطه با باد و امواج
سال های WINDSURFING: 22
شعار: ما وضعیت قرمز کد!