Subscribe via RSS Feed

Pat Cunningham

Pat Cunningham

Pat Cunningham
PHÂN: Grand Masters
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani
TÀI TRỢ: Joe, my sail repair guy!
TUỔI: 58
Quê hương: Burlingame, California
ĐẦU TỪ: San Antonio ,TX.
YÊU THÍCH MOVE: Bottom Turn
YÊU THÍCH SPOT: Shark Bite
NĂM lướt ván: Spanning the centuries
Phương châm: Share the wave!