Subscribe via RSS Feed

Pascal Hardy

Pascal Hardy

 
Pascal Hardy
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Sailworks, Eternal Riders Clothing, Dakine, Scot Freeman (Gorge Surf House), KC, My Family
TUỔI: 42
Quê hương: Kihei, HI
ĐẦU TỪ: Canada
YÊU THÍCH MOVE: Out of control and still land on your feet.
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 26
Phương châm: If your memories are greater than your present thoughts, you have no future.