Subscribe via RSS Feed

Olivia Piana

Olivia Piana

Olivia Piana
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Fanatic, North sails, Ion, Outside reef, Waxx, Rudy Project
TUỔI: 21
Quê hương: La Ciotat (Pháp)
ĐẦU TỪ: Southern Alps (Pháp)
YÊU THÍCH MOVE: Aerial !
YÊU THÍCH SPOT: Hookipa
NĂM lướt ván: 10
Phương châm: Không bao giờ từ bỏ