Subscribe via RSS Feed

אוליביה פיאנה

Olivia Piana

אוליביה פיאנה
ראשי: נשים
רשומים אירועים: מאווי Makani קלאסי
ספונסרים: קנאי, מפרשי צפון, יון, מחוץ לשונית, Waxx, רודי פרויקט
גיל: 21
עיר: לה סיוטה (צרפת)
במקור מ: האלפים הדרומיים (צרפת)
החביב בתנועה: אנטנה !
החביב SPOT: Hookipa
שנים גלישת רוח: 10
המוטו: לעולם אל תוותר