Subscribe via RSS Feed

Norm Roediger

Norm Roediger

 
Roediger Norman AKA Carlos Wiener Spicy
DIVISION: Një ku unë nuk do të humb një ngrohje të disa fëmijë të rinj!
NGJARJE REGJISTRUAR: Hookipa dhe Baja (Kjo është e drejtë Kevin merrni Mjegull im Foggin gati!)
SPONZORET: Le të mos e bëjnë këta njerëz nervor duke përmendur emrat.
MOSHA: Oh Come on!
Qytetin e lindjes: Maui
Fillimisht nga: Mami im
MOVE FAVORITE: Marrë nga pushimi Hookipa breg pa trashing veten apo veshje!
SPOT FAVORITE: Vetëm kaluara pushim Hookipa breg.
VJET rrëshqitje në ajër: Mjaftueshme për të dini se unë kurrë nuk do të qift!
Motoja: Unë kurrë nuk do të qift!