Subscribe via RSS Feed

Nick Warmuth

Nick Warmuth

 
Nick Warmuth
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Khẩu súng lục, Rơi, Maui
TÀI TRỢ: Hot Sails Maui, OES Australia, Black Project Fins, Dakine
TUỔI: 24
Quê hương: Kihei
ĐẦU TỪ: See Above
YÊU THÍCH MOVE: 360
YÊU THÍCH SPOT: Wherever I’m at at the moment
NĂM lướt ván: Not enough
Phương châm: Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than those you did.