Subscribe via RSS Feed

Miho Tanaka

Miho Tanaka

Miho Tanaka
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, Hatteras
TÀI TRỢ: Sakae, Neil Pryde, và wetsuits Mana
TUỔI: 34
Quê hương: Omaezaki Nhật Bản
ĐẦU TỪ: Zushi Nhật Bản
YÊU THÍCH MOVE: Chuyển tiếp vòng
NĂM lướt ván: 17
Phương châm: Có vui vẻ!