Subscribe via RSS Feed

Michele Salvatore

Michele Salvatore

Michele Salvatore
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Nautica Urban
TUỔI: 38
Quê hương: Bellaria(RN) Italy
ĐẦU TỪ:
YÊU THÍCH MOVE: Back Loop
YÊU THÍCH SPOT: North Shore Maui
NĂM lướt ván: 20
Phương châm:Never Give Up!