Subscribe via RSS Feed

Michele Salvatore

Michele Salvatore

Michele Salvatore
ડિવિઝન: કલાપ્રેમી
રજીસ્ટર ઘટનાઓ: Maui Makani ઉત્તમ નમૂનાના
પ્રાયોજકો: Nautica Urban
ઉંમર: 38
વતન: Bellaria(આરએન) ઇટાલી
મૂળ:
પ્રિય ખસેડો: પાછા લૂપ
મનપસંદ સ્પોટ: નોર્થ શોર MAUI
WINDSURFING વર્ષ: 20
મુદ્રાલેખ:ગીવ અપ ક્યારેય!