Subscribe via RSS Feed

Meryl Haywood

Meryl Haywood

 
TÊN: Meryl Haywood
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: Fred Haywood Realty
TUỔI: 21
Quê hương: Cặp, Maui
ĐẦU TỪ: Maui, Hawaii
YÊU THÍCH MOVE: Backloop splatters!
YÊU THÍCH SPOT: On the rocks at Ho’okipa
NĂM lướt ván: 7
Phương châm: Do what you fear and watch it disappear!