Subscribe via RSS Feed

مریل هایوود

Meryl Haywood

 
NAME: مریل هایوود
بخش: زنان
رویدادهای ثبت شده: مائوئی Makani کلاسیک
حامیان: فرد هایوود عقار
AGE: 21
HOMETOWN: حفظ حریم شخصی کاربران, مائوئی
در اصل از: مائوئی, هاوایی
MOVE های مورد علاقه: براشهای Backloop!
SPOT های مورد علاقه: بر روی صخره ها در Ho'okipa
سال های WINDSURFING: 7
شعار: آیا آنچه شما ترس و دیده بان آن غیب!