Subscribe via RSS Feed

Marty Rosse

Marty Rosse


TÊN: Marty Rosse
PHÂN: Bậc thầy, Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Maui
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: 46
Quê hương: San Francisco
ĐẦU TỪ: Arlington, VA
YÊU THÍCH MOVE: Làm việc trên nó
YÊU THÍCH SPOT: Bàn viết có ngăn kéo, San Carlos
NĂM lướt ván: 22
Phương châm: Theo ước mơ của bạn và luôn luôn làm tốt nhất của bạn