Subscribe via RSS Feed

Martin Esposito

Martin Esposito

MARTIN ESPOSITO
PHÂN: PRO
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TÀI TRỢ: GOYA
TUỔI: 35
Quê hương: Cặp
ĐẦU TỪ: FRANCE
YÊU THÍCH MOVE: table top push loop
YÊU THÍCH SPOT: Hookipa
NĂM lướt ván: 19 năm