Subscribe via RSS Feed

מרטין אספוזיטו

Martin Esposito

מרטין אספוזיטו
ראשי: מקצועי
רשומים אירועים: מאווי Makani קלאסי
ספונסרים: גויה
גיל: 35
עיר: Paia
במקור מ: צרפת
החביב בתנועה: לולאת דחיפה בראש טבלה
החביב SPOT: hookipa
שנים גלישת רוח: 19 שנים