Subscribe via RSS Feed

Martin Bergeron

Martin Bergeron

Martin Bergeron
PHÂN: Amateur & Chủ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani
TÀI TRỢ: Đun nhỏ lửa buồm, Sailboard Maui, Dakine
TUỔI: 48
Quê hương: Thành phố Québec
ĐẦU TỪ: Thành phố Québec
YÊU THÍCH MOVE: Vòng lặp kẻ giết người cao
YÊU THÍCH SPOT: Sprecks
NĂM lướt ván: 32
Phương châm: Sống giấc mơ của bạn!