Subscribe via RSS Feed

Levi siver

Levi Siver


Levi siver
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Rơi
TÀI TRỢ: Bốn, Goya Sails, Red Bull, Khoang cổ bò, Da-kine, Positive H2O, MFC
TUỔI: 32
Quê hương: Haiku
ĐẦU TỪ: Sun Valley
YÊU THÍCH MOVE: Big hacks
YÊU THÍCH SPOT: Punta Preta
NĂM lướt ván: 22 năm
Phương châm: Micah 6:8