Subscribe via RSS Feed

Leo Ray

Leo Ray

 
Leo Ray
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: Sails Naish và các Ban, ION, MFC
TUỔI: 31
Quê hương: Lyon
ĐẦU TỪ: Lyon
YÊU THÍCH MOVE: 360 Này
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 17
Phương châm: Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy và sống mơ ước của bạn trước khi chết