Subscribe via RSS Feed

Lenny Moody

Lenny Moody

 
Lenny Moody
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Maui Makani Classic
TUỔI: 37
Quê hương: Úc
ĐẦU TỪ: Úc
YÊU THÍCH MOVE: Tôi vẫn đang cố gắng hạ cánh nó
YÊU THÍCH SPOT: Bất cứ nơi nào bên bờ + sóng sạch
NĂM lướt ván: 15
Phương châm: Lưu thể thao của chúng tôi – dạy một đứa trẻ để lướt ván