Subscribe via RSS Feed

Lele Allemand

Lele Allemand

 
Lele Allemand
ડિવિઝન: કલાપ્રેમી
રજીસ્ટર ઘટનાઓ: Maui Makani ઉત્તમ નમૂનાના
પ્રાયોજકો: RRD, કેન્દ્ર Sirmione સર્ફ
ઉંમર: 33
વતન: Sirmione, Garda તળાવ
મૂળ: Sirmione, Garda તળાવ
પ્રિય ખસેડો: પાણીમાં મિત્રો સાથે મજા
મનપસંદ સ્પોટ: લિટલ Hookipa, Garda તળાવ
WINDSURFING વર્ષ: 15
મુદ્રાલેખ: No wind, મજા નથી!