Subscribe via RSS Feed

Kevin McGillivray

Kevin McGillivray

Kevin McGillivray
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Cape Verde, Santa Cruz, Khẩu súng lục, Rơi, Hatteras, Maui
TÀI TRỢ: Gaastra, Điều cấm kỵ, Nolimitz, Kaenon cực
TUỔI: 43
Quê hương: Santa Barbara, CA
ĐẦU TỪ: Sacramento, CA
YÊU THÍCH MOVE: Đẩy Loooops
YÊU THÍCH SPOT: Punta San Carlos, Jalama- yêu / ghét mối quan hệ
NĂM lướt ván: 19
Phương châm: Uh oh ... Điều này không có kết thúc tốt đẹp, nhưng chắc chắn là vui vẻ nhận được đến thời điểm này!