Subscribe via RSS Feed

Ken Kellar

Ken Kellar

 
Ken Kellar
PHÂN: Thạc / Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Hatteras
TÀI TRỢ: Vợ hỗ trợ của tôi, Sharon
TUỔI: 50
Quê hương: Woodsboro, Maryland
ĐẦU TỪ: Barberton, Ohio
YÊU THÍCH MOVE: Mũi-Đầu Landing
YÊU THÍCH SPOT: Vịnh Delaware
NĂM lướt ván: 28
Phương châm: Nếu tôi chỉ có thời gian nhiều hơn trên mặt nước ...