Subscribe via RSS Feed

Kathryn Fisher

Kathryn Fisher

Kathryn Fisher
PHÂN: Womens
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, Rơi, Hatteras, Maui Makani
TÀI TRỢ: Naish, Boardsports, Bốn
TUỔI: 38
Quê hương: Livermore, CA. AKA Cowtown U.S.A.
ĐẦU TỪ: Honolulu, HI
YÊU THÍCH MOVE: Tabletop Fin Grab
YÊU THÍCH SPOT: Camp 2 Maui
NĂM lướt ván: 23
Phương châm: Go Big or Go Home…… without anything broken