Subscribe via RSS Feed

Kathryn Fisher

Kathryn Fisher

Kathryn Fisher
DIVIZYON: Fanm
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Santa Cruz, Rivyè pistolè, Drop, Hatteras, Maui Makani
Sponsors: Naish, Boardsports, Kat
KI GEN LAJ: 38
Vil: Livermore, CA. AKA Cowtown U.S.A.
Originally KI SOTI NAN: Honolulu, HI
FAVORITE MOVE: Plato Fin pwan
FAVORITE SPOT: Camp 2 Maui
ANE planch: 23
Deviz: Ale lakay ou Big oswa ale ...... san yo pa anyen kase