Subscribe via RSS Feed

Josh Stone

Josh Stone

 
Josh Stone
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Maui Makani
TÀI TRỢ: Goya
TUỔI: 41
Quê hương: Cặp, Hawaii
ĐẦU TỪ: Kailua, Hawaii
YÊU THÍCH MOVE: Hard smacking aerial off the lip
YÊU THÍCH SPOT: Niu Valley
NĂM lướt ván: LOTS!!!
Phương châm: You only go around once…so go hard!