Subscribe via RSS Feed

Jordan Dery

Jordan Dery

 
Jordan Dery
Phân công: Amateur
Sự kiện đã đăng ký: Pistol sông
Nhà tài trợ: Không ai
Tuổi: 24
Quê hương: White Rock, British Colombia, Canada
Originally From: see above
Di chuyển yêu thích: Riding Waves
Điểm yêu thích: White Rock Beach
Năm Lướt ván buồm: 2 năm
Phương châm hoạt động: Any day on the water is a good day.