Subscribe via RSS Feed

John Herren

John Herren

 
John Herren
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông sóng Bash
TÀI TRỢ: SMPO Bất động sản
TUỔI: 48
Quê hương: Memphis, TN
ĐẦU TỪ: Wichita, KS
YÊU THÍCH MOVE: Gian lận tại một bãi biển lộng gió
YÊU THÍCH SPOT: Khẩu súng lục và The Wall
NĂM lướt ván: 1 tháng một năm cho 30 năm
Phương châm: Nó khó để bắt một làn sóng ở Memphis!