Subscribe via RSS Feed

Jennifer Carlisle

Jennifer Carlisle

Jennifer Carlisle
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: 24
Quê hương: Vancouver, Canada
ĐẦU TỪ: White Rock, Canada
YÊU THÍCH MOVE: High jumps and catching waves
YÊU THÍCH SPOT: Jeri, Brazil & Nitinat, Canada
NĂM lướt ván:10
Phương châm: Be true to yourself