Subscribe via RSS Feed

Jennifer Carlisle

Jennifer Carlisle

Jennifer Carlisle
DIVIZYON: Fi
AKTIVITE KI REJISTRÉ: Rivyè pistolè
Sponsors: Okenn
KI GEN LAJ: 24
Vil: Vancouver, Kanada
Originally KI SOTI NAN: White Rock, Kanada
FAVORITE MOVE: High jumps and catching waves
FAVORITE SPOT: Jeri, Brezil & Nitinat, Kanada
ANE planch:10
Deviz: Be true to yourself