Subscribe via RSS Feed

Jeff Albright

Jeff Albright

Jeff Albright
PHÂN: nghiệp dư , chủ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: SC, Khẩu súng lục, Cây xương rồng, Makani
TÀI TRỢ: Lợi dụng chỉnh hình và y học thể thao
TUỔI: 45
Quê hương: Portland, HOẶC; Manzanita , HOẶC
ĐẦU TỪ: Michigan
YÊU THÍCH MOVE: ra khỏi môi
YÊU THÍCH SPOT: San Carlos
NĂM lướt ván: 31
Phương châm: “bao nhiêu là điều này sẽ làm tổn thương…?”