Subscribe via RSS Feed

Jeff Albright

Jeff Albright

Jeff Albright
DIVISION: amator , mjeshtër
NGJARJE REGJISTRUAR: SC, Pistoletë, Kaktus, Makani
SPONZORET: Ortopedike Advantage Mjekësia dhe Sporteve
MOSHA: 45
Qytetin e lindjes: Çimento portland, OSE; Manzanita , OSE
Fillimisht nga: Michigan
MOVE FAVORITE: off cik
SPOT FAVORITE: San Carlos
VJET rrëshqitje në ajër: 31
Motoja: “sa është kjo do të dëmtojë…?”