Subscribe via RSS Feed

Jeff Albright

Jeff Albright

Jeff Albright
DIVIZYON: amatè , mèt
AKTIVITE KI REJISTRÉ: SC, Pistolè, Cactus, Makani
Sponsors: Òtopedik Advantage ak Medsin Espò
KI GEN LAJ: 45
Vil: Portland, OSWA; MANZANITA , OSWA
Originally KI SOTI NAN: Michigan
FAVORITE MOVE: sou lèv a
FAVORITE SPOT: San Carlos
ANE planch: 31
Deviz: “konbyen sa a pral fè mal…?”