Subscribe via RSS Feed

Jamie Brown

Jamie Brown

Jamie Brown
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Makani cổ điển
TÀI TRỢ: Hawaii Bất động sản thương mại, LLC
TUỔI: 53
Quê hương: Honolulu
ĐẦU TỪ: Connecticut
YÊU THÍCH MOVE: Vịt đi đôi với nhau trên mặt sóng
YÊU THÍCH SPOT: Ngón chân trên Oahu
NĂM lướt ván: 34
Phương châm: Bầu trời luôn luôn là màu xanh