Subscribe via RSS Feed

James Lundin

James Lundin

 
James Lundin
PHÂN: Bậc thầy
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Davenport Surfsail, Northwave Sails
TUỔI: 56
Quê hương: Pistol sông
ĐẦU TỪ: Santa Cruz
YÊU THÍCH MOVE: is forward
YÊU THÍCH SPOT: is classified
NĂM lướt ván: um….. as for riding waves, around 45
Phương châm: never leave waves to find waves