Subscribe via RSS Feed

Jaipal Tuttle

Jaipal Tuttle

 
Jaipal Tuttle
PHÂN: Pro / Thạc sĩ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: UltraBaric Industries
TUỔI: 49
Quê hương: Santa Cruz, CA
ĐẦU TỪ: Tất cả các nơi trên bản đồ
YÊU THÍCH MOVE: Tránh "The Sisters"
YÊU THÍCH SPOT: Waddell @ 4ft 20giây 198deg 27kts> 3ft
NĂM lướt ván: 27
Phương châm: Tái tạo lại chính mình thường xuyên khi cần thiết.