Subscribe via RSS Feed

Jaipal تاتل

Jaipal Tuttle

 
Jaipal تاتل
بخش: نرم افزار Pro / کارشناسی ارشد
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز
حامیان: صنایع UltraBaric
AGE: 49
HOMETOWN: سانتا کروز, CA
در اصل از: همه بر روی نقشه
MOVE های مورد علاقه: اجتناب از "خواهران"
SPOT های مورد علاقه: Waddell 4ft 20sec. 198deg 27kts> 3ft و و
سال های WINDSURFING: 27
شعار: دوباره اختراع خود را به عنوان اغلب به عنوان مورد نیاز.