Subscribe via RSS Feed

Ingrid Larouche

Ingrid Larouche


Ingrid Larouche
PHÂN: Phụ nữ
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Hatteras
TÀI TRỢ: Maui Sails, Dakine, Makani vây, Điều cấm kỵ, Chinook
TUỔI: 36
Quê hương: Paia cho một tháng, sau đó trở lại Hood River
ĐẦU TỪ: Quebec
YÊU THÍCH MOVE: Không di chuyển ngay bây giờ, chỉ cố gắng để khơi sóng
YÊU THÍCH SPOT: Kuau
NĂM lướt ván: 12 hay như vậy
Phương châm: Tiếp tục cố gắng