Subscribe via RSS Feed

اینگرید Larouche

Ingrid Larouche


اینگرید Larouche
بخش: زنان
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز, رودخانه تپانچه, سان کارلوس, Hatteras
حامیان: مائوئی بادبان, Dakine, باله Makani, تابو, شینوک
AGE: 36
HOMETOWN: حفظ حریم شخصی کاربران را برای یک ماه دیگر, پس از آن به رودخانه هود
در اصل از: کبک
MOVE های مورد علاقه: بدون حرکت در حال حاضر, فقط تلاش برای بادبان موج
SPOT های مورد علاقه: Kuau
سال های WINDSURFING: 12 و یا تا
شعار: سعی در نگه داشتن