Subscribe via RSS Feed

Ian Boyd

Ian Boyd


Ian Boyd
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz
TÀI TRỢ: North Sails
TUỔI: 42
Quê hương: Mill Valley, CA
ĐẦU TỪ: Long Beach, CA
YÊU THÍCH MOVE: down-the-line aerials
YÊU THÍCH SPOT: Cali Coast
NĂM lướt ván: Since 1978, so 33 năm!
Phương châm: Send it!!