Subscribe via RSS Feed

Harley đá

Harley Stone

Harley đá
PHÂN: Pro
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Santa Cruz, Pistol sông, San Carlos, Maui
TÀI TRỢ: Naish,
TUỔI: 15
Quê hương: Paia Hawaii
ĐẦU TỪ: Paia Hawaii
YÊU THÍCH MOVE: Tiền đạo học tập
YÊU THÍCH SPOT: Ho'okipa
NĂM lướt ván: 4
Phương châm: Have Fun!